خدمات پس از فروش فانتا کروم

روز تحویل دستگاه در کارگاه شرکت در 4 مرحله : طریقه انجام کار،نحوه آماده سازی مواد،طرز کار با دستگاه،ذکر یک سری نکات و موارد تخصصی در ابتدای کار
که این آموزش تا هر ساعتی که مشتری نیاز به فرایری داشته باشد ارائه میشود.

خدمات پس از فروش شرکت ایده آ کالر هم بصورت تلفنی و هم بصورت حضوری انجام میشود.
یاداوری موارد اولیه قبل از شروع به کار بصورت تلفنی توسط پرسنل اجرایی در کارگاه در اولین روز کاری که اعلام و زمان آن از طریق مشتری میباشد.
در حین کار هم تا جایی که امکان داشته باشد بررسی مشکلات سطح کار بصورت تلفنی و یا از طریق تبادل فیلم و عکس در اپلیکیشن ها انجام میپذیرد که در گروه کاری شرکت مطرح و تحت نظارت مدیریت مجموعه موارد برطرف گردد تا مشتری زمان از دست رفته کمتری داشته باشد.
تماسهای مستمر با مشتریان برای آگاهی از وضعیت فعلی و چگونگی انجام کار و درج آنها در پرونده کاری هر مشتری با قید تاریخ تماس
اعزام پرسنل اجرایی کارگاه به محل کار مشتریان چه در تهران و چه در شهرستانها جهت رفع مشکلات در نحوه مراحل اجرا،مشکلات ابزاری اعم از پمپ باد،رطوبت گیر،فضای کارگاهی و رعایت استاندارد های لازمه برای اجرا،تهیه صورتجلسه از مراحل آموزش با تائیدیه مشتری جهت درج در پرونده کاری
آموزشهای مجدد، تعمیر و تنظیم پیستوله دوجزئی در کارگاه شرکت
که کلیه هزینه آموزش های پس از فروش همیشه رایگان و تنها هزینه ایاب و ذهاب و اقامت در هتل را مشتری متقبل میشود.
مشاوره ،پشتیبانی و همراهی در اجرا،برای پروژه های خاصی که توسط مشتری ها انجام میشود.