افکتهای رنگی فانتاکروم-آبکاری پاششی

افکت های رنگی زیبا و ساده

یکی از بهترین و خاصترین مزایای روش آبکاری پاششی فانتاکروم، قابلیت ایجاد انواع افکتهای بیبدیل میباشد. شما میتوانید با ترکیب رنگها و خلاقیت خود، اقدام به پدیدآوردن سطوح مختلف با انواع افکتها با زیبایی هرچه تمامتر نمائید. در این بخش سعی ما بر آن است تا برخی از این افکتها را معرفی نموده و گوشهای دیگر از تواناییهای روش آبکاری پاششی را به شما عرضه داریم.

افکت ژل

با استفاده از روش آبکاری پاششی و با توجه به اصول زیباییشناسی هنری، میتوان افکتهایی برجسته و فوقالعاده محکم و بینظیر را بر روی تقریباً تمامی سطوح خصوصاً شیشه ایجاد نمود و مستقیماً روی آن مرحله کروم را اجرا کرد.

افکتهای رنگی فانتاکروم-آبکاری پاششی-افکت ترک

افکت ترک

این افکت زیبا که با پاشش مستقیم آن روی پرایمر و یا حتی بعد از کروم و روی کیلر، فرم ترک آن مشخص میشود، جلوه بصری چشم نوازی داشته و زیبایی بیهمتایی را برای شما خلق میکند.

افکتهای رنگی فانتاکروم-آبکاری پاششی-افکت رنگین کمان

افکت رنگین کمان

نوع دیگری از سوپرکروم میباشد و همانطور که از نام آن پیداست یک افکت رنگینکمانی روی سطح کار ایجاد میکند که با توجه به خصوصیات ساختاری آن هرچه سطح بزرگتر و صافتر باشد، بیشتر به چشم میآید: مانند بدنه اتومبیل، سطح روی میز، دیوار و…

افکتهای رنگی فانتاکروم-آبکاری پاششی-افکت یخی و سه بعدی

افکت یخی و سه بعدی

این افکتها را که از زیباترین انواع افکت میباشند، میتوان مستقیماً روی فانتاکروم، سوپرکروم و یا حتی بعد از کیلر و بهوسیله پیستولههای استاندارد اجرا نمود. همچنین از این پوششهای کرومی میتوان بر روی سطوح دیگر رنگهای استاندارد نیز استفاده کرد.

افکتهای رنگی فانتاکروم-آبکاری پاششی-افکت قطره

افکت قطره

افکت قطره که جدیدترین افکت در نوع خود است، با ایجاد قطراتی رنگی و برجسته روی سطح کرومی، سطحی بینظیر و منحصربهفرد را بهوجود میآورد که چشم را از دیدن خود محظوظ میکند.

افکت آنتیک، پوشش های کرومی، کروم رنگی

افکت آنتیک

همانطور که از نام آن پیداست سطحی قدیمی و کهنه را در ظاهر تداعی میکند.

افکت روجینه، پوشش های کرومی، کروم رنگی

افکت روجینه

پر طرفدارترین افکت بین طراحان و معماران میباشد و سطحی شبیه به زنگ آهن یا اکسید مس را به صورت ۱۰۰٪ طبیعی به نمایش میگذارد.