ابزارآلات ساختمانی:

در دنیایی که پیشرفت تکنولوژی با سرعت بسیار زیادی همراه است،برای پیشرفت و عقب نماندن از کیفیت در اجرا باید از ابزار آلات مناسب استفاده نمود. چرا که امروزه ابزارآلات بیشترین سهم را در سرعت و کیفیت اجرای یک محصول دارا هستند. در بخش نازک کاری و فینیشینگ یک پروژه،که مهمترین قسمت پروژه از دید مجری می باشد،اگر از ابزار مناسب استفاده نشود ولو با استفاده از مواد درجه یک، به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.