کفپوش های دکوراتیو و صنعتی:

غالبا اینگونه کفپوش ها به صورت اپوکسی و یا پلی یورتان اجرا می شوند که می توانند بر پایه حلال و یا آب باشند.

امروزه از این نوع کفپوش ها به علت ویژگی های خاصی که دارند در پروژه های ساختمانی و صنعتی به وفور استفاده می گردد و آنها را می توان از نظر ظاهری و کاربردی به دو گروه کلی دکوراتیو و صنعتی تقسیم نمود.

موارد استفاده رزین های دکوراتیو در ساختمانهای مسکونی-اداری و تجاری می باشد و رزین های صنعتی نیز در کارخانه ها،بیمارستانها،مدارس،محیط های ورزشی،استخرها و … می باشد.