آبکاری پاششی فانتا کروم

نمونه کارهای آبکاری پاششی فانتاکروم و ویدیو های موجود در سایت ایدآکالر در این بخش (گالری – نمونه کارها) قابل مشاهده است و مرتب در حال بروز رسانی میباشد.
همانطور که گفته شد این بخش شامل سه فصل مجزا است که در هر فصل نمونه کارهای همان قسمت دیده میشود.

افکت ها

پوشش های کرومی

سوپر کروم

پوشش های کرومی

فانتا کروم

پوشش های کرومی

پوشش های دکوراتیو

نمونه کارهای پوشش های دکوراتیو و ویدیو های موجود در سایت ایدآکالر در این بخش (گالری – نمونه کارها) قابل مشاهده است و مرتب در حال بروز رسانی میباشد.
این بخش شامل سه فصل مجزا است که در هر فصل نمونه کارهای همان قسمت دیده میشود.

کف

دیوار

ابزار آلات