روش آبکاری پاششی فانتاکروم، قابلیت ایجاد انواع افکت های رنگی متفاوت و جدید را دارد. شما میتوانید با ترکیب رنگها و خلاقیت خود،  سطوح مختلف با انواع افکت های رنگی با زیبایی هرچه تمامتر را بوجود بیاورید. در این بخش سعی ما بر آن است تا برخی از این افکتها را معرفی کرده  و گوشه ای دیگر از تواناییهای روش آبکاری پاششی را به شما عرضه داریم.