پوشش های دکوراتیو

نمونه کارهای پوشش های دکوراتیو و ویدیو های موجود در سایت ایدآکالر در این بخش (گالری – نمونه کارها) قابل مشاهده است و مرتب در حال بروز رسانی میباشد.
این بخش شامل سه فصل مجزا است که در هر فصل نمونه کارهای همان قسمت دیده میشود.

کف

دیوار

ابزار آلات